Кетъринг с високо качество, организация на частни и корпоративни събития, сватби, рождени дни, бизнес форуми, фирмени тържества. Кетъринг оборудване под наем.

Коктейл по случай откриване на нова сграда - "Пиреос Банк", 120 гости - 10.03.2009г. Е-мейл
Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г Кетъринг: Коктейл по случай откриване на нова сграда - Пиреос Банк, 120 гости - 10.03.2009г
 

Събития организирани от Дели Кетъринг