Кетъринг с високо качество, организация на частни и корпоративни събития, сватби, рождени дни, бизнес форуми, фирмени тържества. Кетъринг оборудване под наем.

Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г. Е-мейл
Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г.Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г.Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г. Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г. Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г.Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г.Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г. Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г. Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г. Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г. Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г.Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г. Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г. Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г. Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г.Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г. Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г.Кетъринг: Откриване на офис, 40 гости - 10.06.2009г.
 

Събития организирани от Дели Кетъринг