Кетъринг с високо качество, организация на частни и корпоративни събития, сватби, рождени дни, бизнес форуми, фирмени тържества. Кетъринг оборудване под наем.

Презентация на "Изола Петров" в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г. Е-мейл
Кетъринг: Презентация на ф-а Изола Петров в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г. Кетъринг: Презентация на ф-а Изола Петров в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г. Кетъринг: Презентация на ф-а Изола Петров в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г. Кетъринг: Презентация на ф-а Изола Петров в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г. Кетъринг: Презентация на ф-а Изола Петров в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г. Кетъринг: Презентация на ф-а Изола Петров в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г. Кетъринг: Презентация на ф-а Изола Петров в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г. Кетъринг: Презентация на ф-а Изола Петров в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г. Кетъринг: Презентация на ф-а Изола Петров в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г. Кетъринг: Презентация на ф-а Изола Петров в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г. Кетъринг: Презентация на ф-а Изола Петров в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г. Кетъринг: Презентация на ф-а Изола Петров в сградата на Съюза на Архитектите, 70 гости - 14.04.2010г.
 

Събития организирани от Дели Кетъринг