Кетъринг с високо качество, организация на частни и корпоративни събития, сватби, рождени дни, бизнес форуми, фирмени тържества. Кетъринг оборудване под наем.

Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Е-мейл
Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г. Кетъринг: Бизнес форум - Зеленият изход от кризата - 23.06.2010г.
 

Събития организирани от Дели Кетъринг